Политика за защита на личните данни izpitai.me

1. Обща информация

Izpitai.me съхранява получената информация от теб, съгласно Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., който в този документ ще наричаме “Регламента”.

Администратор на данните в izpitai.me e търговското дружество ”Стриба” ООД, с ЕИК 206541993, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Подуяне, ул.Ангел Войвода 49, представлявано от Павлина Борисова.

За да гарантираме поверителността на личните ти данни имаме разработени процедури и правила за защитата им, които наричаме “Политика за поверителност”.

В случай, че желаеш да се свържеш с нас по повод тази Политика за поверителност можеш да ни пишеш на електронен адрес: contact@izpitai.me.

Според Регламента „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до теб и чрез която можеш да бъдеш идентифициран. Използването на твоите лични данни Регламентът нарича „обработване“ и това може да бъде не само събирането им от нас, когато ползваш услугите на сайта www.izpitai.me („Услугите“), но и всяко друго действие, свързано с тях.

2. Какви лични данни събираме?

Izpitai.me събира информация от теб, когато посещаваш нашия уебсайт и данните, които събираме за теб зависят от услугите, които ползваш. Ние автоматично събираме определена информация от твоето устройство, включително информация за уеб браузъра ти, IP адрес, часова зона и някои от инсталираните бисквитки на твоето устройство. Освен това, докато сърфираш в сайта, ние събираме информация за отделните уеб страници или продукти, които разглеждаш, кои уебсайтове или думи за търсене са те насочили към сайта. Освен това може да събираме личните данни, които ни предоставяш (включително, но не само име, фамилия, адрес, информация за плащане и т.н.) по време на регистрацията, за да можем да изпълним задълженията си към теб.

3. Как използваме твоите данни?

Izpitai.me събира и използва твоята лична информация, за да може да изпълни задълженията си към теб като потребител на услугите ни описани в Общите условия. Ето с каква цел го правим:

4. Какви са законовите основания, за да обработваме твоите лични данни?

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, ние можем да обработваме личните ти данни само и единствено ако имаме законово основание за това.

Нашите законови основания за обработка са:

Уведомяваме те, че:

5. Как опазваме данните ти?

В izpitai.me сме въвели високо технологични, технически и административни мерки за опазване на личните ти данни, които обработваме в дигитален формат. Тези мерки имат за цел да не позволим изтичането и неправомерното използване на тези данни, както да гарантират правилното им използване съгласно целите за които са събрани и периода за който следва да се съхраняват. Достъпът до личните ти данни в дигитален формат е ограничен до хората, оправомощени да ги обработват.

6. Как споделяме твоите данни?

Споделяне с доставчици на услуги:

Използваме доставчици на услуги, които изпълняват определени дейности от наше име. Тези доставчици на услуги може да са разположени както в страни от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, така и в други държави по света и да предлагат услуги като обработване на плащания с кредитни/дебитни карти, клиентска поддръжка, изпълнение на поръчки, доставка на продукти, персонализиране на съдържание, ИТ услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно нашите указания.

Спазване на закона:

Можем да споделяме личните ти данни, ако сме длъжни да:

7. Реклами и предложения в сайтове на трети лица

8. Как izpitai.me си служи с инструментите за автоматично събиране на данни?

Използваме и позволяваме на определени компании да използват бисквитки, уеб отметки и други подобни технологии („автоматични инструменти за събиране на данни“) във връзка с нашите услуги. Правим това, за да разберем как използваш нашите услуги и да подобрим потребителския ти опит.

9. Свържи се с нас

При въпроси относно нашата Политика за защита на личните данни, събирането и използването на твоите лични данни или във връзка с евентуално нарушение на закона за защита на личните данни, можеш да се свържеш с нас на: Имейл: contact@izpitai.me Адрес: гр. София, жк Хаджи Димитър, ул.Ангел войвода 49

Можеш да се свържеш и с Комисията за защита на личните данни: Уебсайт: www.cpdp.bg Имейл: kzld@cpdp.bg Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Тел: +359 2 9153518

10. Промени в нашата Политика за защита на личните данни

При промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на редакция. Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от май 2023 г. Последната редакция на Политиката е от септември 2023 г.

Свържи се с нас!

Имаш въпроси или се нуждаеш от съдействие, не се колебай да се свържеш с нас!

Напиши ни съобщение